Przejdź do treści

Sukcesy – Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów

 

stanin

nazwa stanina

przedział wyników

wyrażony w %

1najniższy<= 4%
2bardzo niski>4% – 11%
3niski>11% – 23%
4niżej średni>23% – 40%
5średni>40% – 60%
6wyżej średni>60% – 77%
7wysoki>77% – 89%
8bardzo wysoki>89% – 95%
9najwyższy> 95%

 

 

Innym miernikiem jakości nauczania jest edukacyjna wartość dodana, tzw. EWD. Jakość kształcenia obliczana jest na podstawie zestawienia wyników uzyskanych ze sprawdzianu po szkole podstawowej z wynikami egzaminów po gimnazjum. To ważna informacja zwrotna dla szkoły, gdyż mówi ona o przyroście wiedzy i umiejętności uczniów dzięki pracy konkretnej placówki oświatowej; mówi o tym, jak bardzo szkoła wpływa na rozwój młodzieży.

Dodatnia wartość EWD – a taką od zawsze ma nasza placówka – oznacza, że stwarzamy uczniom dobre i bardzo dobre warunki rozwoju.

Nasza szkoła od lat znajduje się w gronie najlepszych w kraju. Na liście rankingowej zajmujemy na przemian 1. lub 2. miejsce wśród ursynowskich gimnazjów publicznych. Nasi absolwenci dostają się do dobrych i bardzo dobrych szkół średnich. I – co ważniejsze – radzą sobie z nauką na dalszych etapach kształcenia.

Skip to content