Przejdź do treści

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Barbara Twarowska

Zastępca – Julia Wyganowska
 
Opiekun SU – Magdalena Zawadzka

                    

Regulamin szczęśliwego numerka!

Szczęśliwy numerek zwalnia:

– z niezapowiedzianej kartkówki,

– z odpowiedzi ustnej,

– z nieodrobionej pracy domowej.

Skip to content