Przejdź do treści

Historia Szkoły

Historia szkoły

Decyzją władz Dzielnicy Ursynów nasze gimnazjum zostało usytuowane w budynku Szkoły Podstawowej nr 101 przy ulicy Kajakowej 10.

19 czerwca 2002 roku, podczas pełnienia funkcji dyrektora przez Panią Krystynę Tomasiewicz, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica, który, decyzją całej społeczności szkolnej, został wybrany na patrona. Motto tego wielkiego człowieka – „Być narodowi użytecznym” – określa odtąd kierunki działań dydaktycznych i wychowawczych skoncentrowanych na kształtowaniu postawy patriotyzmu i odpowiedzialności.

nadanie_imienia_1nadanie_imienia_2

Ostatnia dekada to okres bardzo pomyślny dla Gimnazjum nr 91 w Warszawie. Pod kierownictwem Pani Dyrektor Marii Osińskiej- Paulinek modernizowano szkołę oraz wdrażano efektywne metody wychowawcze i dydaktyczne. Dzięki podejmowanym działaniom nasi uczniowie zostawali finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych oraz osiągali wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych. 

Dyrektor

Historia  Szkoły Podstawowej  nr 101 w Pyrach

 Pierwsza szkoła powstała  na terenie podwarszawskiej wsi Pyry  już w 1917 roku. Mieściła się przy ulicy Szkolnej i prowadził ją jeden nauczyciel. W okresie międzywojennym  miała swoją tymczasową siedzibę przy  ulicy Kościelnej  i pracowało w niej trzech nauczycieli.

Po drugiej wojnie światowej pierwszym kierownikiem szkoły podstawowej w Pyrach był Józef Pietrycki. Pełnił on swoją funkcję od września 1945 r. do stycznia 1951, w niezwykle trudnym okresie –  szkoła nie miała własnej siedziby, lekcje odbywały się w dwóch  poniemieckich  budynkach, które leżały blisko ruchliwej szosy i toru kolejki dojazdowej. Wiele kłopotów sprawiali uczniowie, którzy, z powodu wojny, mieli poważne zaległości w nauce, stąd w klasach bywało do 35 % uczniów drugorocznych. Dzieci chorowały na anemię i gruźlicę, sprawiały też duże  trudności wychowawcze (wagary), a klasy bywały liczne, nawet 60 osobowe. Na terenie Pyr sporo  było również  mieszkających w pobliskim Domu Dziecka sierot, którymi podczas wakacji opiekowali się nauczyciele, a także dorosłych analfabetów,  dla których organizowano kursy czytania i pisania. Lekcje odbywały się od poniedziałku do soboty włącznie, a uroczystości , jak Dzień Dziecka, świętowano  w niedziele.  

1 września 1950 r. szkoła podstawowa w Pyrach przeniosła się do nowego budynku , wybudowanego specjalnie dla niej, przy ulicy  Kajakowej ( wówczas Jesiennej). Gmach  był niewykończony, brakowało światła, wody i urządzeń sanitarnych. Na terenie wokół budynku  pełno było cegieł i gruzu, ulica tonęła w błocie, gdyż nie było jeszcze chodnika i twardej nawierzchni. Pomimo tych niedogodności  nauczyciele i uczniowie cieszyli się,  bo szkoła znalazła wreszcie, po 33 latach, swoją stałą siedzibę. Przy porządkowaniu terenu przyszkolnego pracowali nauczyciele, uczniowie i okoliczni mieszkańcy .

budowadzieci

W roku 1955, po włączeniu Pyr w obszar Warszawy, szkoła otrzymała nr 101.

Z roku na rok zwiększała się liczba uczniów, zaistniała więc konieczność wybudowania nowego skrzydła szkoły, co nastąpiło w roku 1970. Podobnie jak 20 lat wcześniej, przy budowie fundamentów i wznoszeniu murów szkoły pomagała młodzież pod kierunkiem  nauczycieli.

boisko_bud

W latach  pięćdziesiątych i sześćdziesiątych szkoła spełniała  w środowisku Pyr ważne funkcje społeczne . W latach  1963/64 w budynku szkolnym odbywały się  zajęcia wieczorowe dla dorosłych ( w kronice szkolnej znalazło się podziękowanie dowódcy Jednostki Wojskowej 1400 dla grona pedagogicznego za wkład pracy w nauczanie żołnierzy – 95 z nich ukończyło szkołę podstawową).

Przy szkole działał również szczep harcerski, którego komendantką była  druhna  Krystyna Biernat. W  roku 1973  obchodził on swoje 10-lecie. Na tej uroczystości obecna była matka bohatera drużyny Janka Bytnara, pani Zdzisława Bytnar.

zbiorka

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to okres wielu sukcesów naukowych i sportowych uczniów „sto jedynki”.  Szkoła mogła poszczycić się   finalistami i laureatami   konkursów kuratoryjnych z   języka polskiego, matematyki, fizyki   i geografii. Na terenie placówki działało wiele kół zainteresowań, takich jak: chór, koło Ligi  Ochrony Przyrody, szkolny teatrzyk „STT 101”.

bal

W styczniu 1995 roku uczniowie  z ogromnym zaangażowaniem  zbierali pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W czasie pełnienia funkcji dyrektora  przez  Jadwigę Klotz, 13 listopada 1996 roku,  nadano Szkole Podstawowej nr 101 imię Kompanii AK porucznika „ Gryfa”. Uznano, że ważne jest, aby szkoła mieszcząca się w Pyrach nosiła imię ściśle związane z tym terenem i ludźmi, którzy  dla swej” małej ojczyzny” narażali  i oddali życie.  Podczas II wojny światowej kompania ta, składająca się z młodzieży pochodzącej z Pyr i okolicznych miejscowości, przeprowadziła  wiele akcji dywersyjnych przeciwko Niemcom. W Lesie Kabackim i  na cmentarzu w Pyrach  znajdują się  groby żołnierzy Armii Krajowej oraz upamiętniający ich obelisk.

W wyniku reformy szkolnictwa, wprowadzanej przez Ministerstwo Edukacji od 1999r., budynek przy ulicy Kajakowej 10 został przeznaczony  na siedzibę lokalnego gimnazjum. Ostatni absolwenci  6- letniej szkoły podstawowej  opuścili mury w czerwcu 2004 roku. Tak zakończyła się historia  istniejącej prawie 90 lat szkoły podstawowej w Pyrach.

Od września 2004 przy ulicy Kajakowej 10  w Warszawie mieści się wyłącznie gimnazjum. 

Mariola Orłowska

PS

W wyniku reformy systemu oświaty, od 1 września 2017 r. w budynku przy ul. Kajakowej 10 znowu zagościła Szkoła Podstawowa – tym razem o numerze 384.

Skip to content